BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC

Szeroki zakres.

Prowadzimy obsługę Firm w zakresie BHP, bezpieczestwa przecipożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres naszych działań jest naprawdę szeroki, o czym mogą przekonać się na naszej stronie internetowej jak i w praktyce.

Obsługa Firm

Rzetelna i kompleksowa.

Prowadzimy obsługę Firm różnej wielkości i o różnej specyfice. Obsługa prowadzona przez naszą firmę jest rzetelna i fachowa. Służymy pomocą w niestandardowych godzinach pracy.

Outsourcing i Elearning

Dwa pojęcia stosowane szeroko w pracy.

Prowadzimy działania z zakresu opieki nad firmami zarówno w siedzibie klienta, jak też zdalnie. Niektóre z oferty naszych szkoleń mogą odbywać się za pośrednictwem komputera i nowoczesnych form komunikacji.

Dlaczego my?

Powody dla których wybrać naszą firmę...

service 1

Obsługa na miejscu

Prowadzimy obsługę zarówno w Państwa siedzibie jak i poza nią!

service 2

Oszczędność kosztów

W większosci wypadków dojazd jest bezpłatny, negocjujemy ceny...

service 3

E-learning

Prowadzimy również szkolenia metodą elearnigową, zdalnie.

Firma BHP

O naszej firmie, może więcej niż w kilku słowach...

Jesteśmy prężnie działającą firmą, prowadzącą doradztwo i obsługę w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie całej Polski.

Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorców w ich działalności, a także służenie im doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą dla zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania firmy, szczególnie w wyżej wymienionych obszarach.

Swą ofertę kierujemy do przedsiębiorców i pracodawców, którym zależy na bezpieczeństwie pracowników i chcą w tym celu wdrażać stosowne projekty. Jako firmę cechuje nas profesjonalne i indywidualne podejście do klientów. Wachlarz wykonywanych przez nas usług jest szeroki i atrakcyjny. Oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w ramach umowy stałej lub czasowej w zakresie zadań służb BHP, w tym wnikliwe opracowanie analizy stanu BHP i ochrony p.poż., opracowanie instrukcji pracy na określonych stanowiskach, maszynach i urządzeniach, zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (z zakresu BHP i p.poż). Na życzenie klienta jesteśmy obecni w momencie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Straży Pożarnej, by służyć wiedzą, radą, pomocą.

Proponujemy także profesjonalne szkolenia z zakresu BHP, ochrony p.poż. i pierwszej pomocy przedmedycznej.


Koncentrujemy się na problemach szczególnie istotnych dla sprawnego i efektywnego działania firm i specjalizujemy się w takichzadaniach, jak:

Nasi klienci mają zapewnioną pełną, fachową oraz ciągłą obsługę, pozwalająca na redukcję kosztów, oszczędność czasu, dostęp do najnowszych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ.Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!!

PPOŻ

Działania z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

Oferujemy usługi z zakresu przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakładów pracy. Doradzamy w zakresie wymogów p.poż. oraz wykonujemy niezbędne, nakazane prawem usługi:

 • prowadzenie okresowych i problemowych kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach,
 • zgłaszanie potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • okresowe kontrole regeneracji i dalszego dopuszczenia sprzętu gaśniczego,
 • prowadzenie nadzoru nad rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • udział w komisjach pożarowo – technicznych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony p.poż dla pracowników,
 • współdziałanie z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji niniejszej umowy,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • udzielamy wskazówek i porad ułatwiających odpowiednie zastosowanie przepisów w indywidualnych warunkach panujących w konkretnej firmie.
Ponadto prowadzimy okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży hydrantowych, przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, organizujemy i przeprowadzamy przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej ćwiczenia gaśnicze oraz próbną ewakuację.

Pierwsza Pomoc

Działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy...

Obowiązek udzielenia pomocy wynika z przepisów prawnych zawartych w kodeksie karnym.

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego.

Nasza firma przeprowadza szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy przedmedycznej. Proponujemy:

Certyfikowany kurs pierwszej pomocy - skierowany do osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Kurs podstawowy dostosowany jest do potrzeb i możliwości zainteresowanych. Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005 roku (ERC 2005), zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dn. 18 stycznia 2009 roku. Uczestnicy kursu otrzymują imienny certyfikat jego ukończenia i otrzymują podstawowy pakiet pierwszej pomocy, który wykorzystują podczas zajęć praktycznych. Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych sytuacjach zagrażających życiu. Forma kursu, sposób prowadzenia wykładów i ćwiczeń są interesujące, przystępne i zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyną. Jedno spotkanie poświęcone zostaje ćwiczeniom z fantomem treningowym. Na życzenie klienta przygotowujemy plany szkoleń w zależności od potrzeb zleceniodawcy oraz specyfiki instytucji.

Zagadnienia poruszane w ramach wykładów, przewidywane w planie szkoleń:

Program ćwiczeń:Ousourcing i E-learning

Dwa pojecia na dobre zagościły się w tematyce naszej firmy...

Podstawową funkcją służb BHP jest doradztwo i kontrola prowadzone przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Powołanie odpowiedzialnych za sektor BHP i P.POŻ osób lub zespołów należy do pracodawcy.
Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy czyli outsourcing. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania każdym przedsiębiorstwem.
Zakres działania służby BHP jest dość szeroki i taka jest również nasza oferta.

Nasze stałe usługi na rzecz zakładów pracy obejmują:
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i organizacji pracy w zakładzie, a zwłaszcza na stanowiskach, gdzie występują czynniki niebezpieczne i uciążliwe;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowiskach pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji;
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych, regulujących zagadnienia BHP i opiniowanie szczegółowych instrukcji BHP na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy;
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, formułowanie oraz kontrola realizacji wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i zachorowań;
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną;
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych (podstawowych), ogólnych i okresowych, dla wszystkich pracowników firmy;
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych;
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego ;
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz dostawę środków ochrony BHP.


Nasza rzetelność i profesjonalizm gwarantują wysoki poziom i jakość oferowanych usług, które zaspokoją potrzeby Państwa firmy i przyczynią się do pomyślnego jej rozwoju.

Elearning to coraz bardziej powszechna, nowoczesna technika szkolenia na odległość, wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, a więc internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. W procesie nauczania metodą e-learningu stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. Pozwala to na ukończenie kursu czy szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej i bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Przewaga e-learningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu nauczania z nauczyciela - na uczącego się pracownika. Ponadto e-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości. Ma to wielkie znaczenie, jeśli chodzi o efektywność kształcenia. Wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach elearningowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje ta forma kształcenia. To nie tylko skuteczność, oszczędność czasu i środków, wygoda, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom firm i pracowników. Specjalnie dla naszych klientów stworzyliśmy kursy na bazie elearningu. Nasze metody mają na celu szybsze przyswojenie wiedzy i pomoc w zdaniu testów i egzaminów. Ta nieoceniona na bazie elearningu forma kształcenia jest przez naszą firmę przekazywana Państwu nieodpłatnie, jako suplement dostarczanych do Państwa tradycyjnych materiałów szkoleniowych. Nasze działania mają na celu pomóc Państwu w przyswojeniu gruntownej wiedzy na temat BHP.

Obecnie posiadamy ofertę z zakresu szkoleń okresowych przeprowadzanych metodą samokształcenia kierowanego (elearning) dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych.

Zachęcamy do Państwa do korzystania z tej formy kursów, tym bardziej że tę formę kształcenia mają Państwo zagwarantowaną bezpłatnie jako uzupełnienie metody tradycyjnej metody.

Wszystkie kursy i szkolenia prowadzą wykładowcy i instruktorzy o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizacji programów szkolenia.

Kontakt

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych danych...

Firma Usługowo-Szkoleniowa Anna Czyżowicz
ul. Węgierska 3/2
65-941 Zielona Góra

tel. +48 601 195 090

NIP: 852-178-64-44
REGON: 080305763

email: biuro@bhprotect.pl